ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
รหัสสินค้า: vietnam-055
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 13,900.00บาท
ไม่รวมภาษี: 13,900.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

SML:ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Qatar #เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2017
09-12ก.พ.60ราคา13,900บาท(รับได้11ที่)
23-26ก.พ.60ราคา13,900บาท(รับได้16ที่)
09-12มี.ค.60ราคา13,900บาท(รับได้25ที่)
16-19มี.ค.60ราคา13,900บาท(รับได้25ที่)
23-26มี.ค.60ราคา13,900บาท(รับได้25ที่)
30มี.ค.-02เม.ย.ราคา13,900บาท(รับได้25ที่)
06-09เม.ย.ราคา13,900บาท(รับได้25ที่)
14-17เม.ย.ราคา15,900บาท(รับได้17ที่)
27-30เม.ย.ราคา13,900บาท(รับได้25ที่)

**อัตรานี้ไม่รวม: ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 500 บาท /ท่านตลอดทริปการเดินทาง**
----------------------
- เมนูเด็ด สุกี้ปลาแซลมอน เนื้อนุ่ม มีเลี้ยงเฉพาะเมืองซาปา
- เมนูพิเศษ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติร้าน SEN BUFFET
- ชม โชว์หุ่นกระบอกน้ำ เอกลักษณ์ที่โดดเด่น
- ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย / Love Market
------------------------
รายละเอียดย่อ:
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮานอย - วัดหง็อกเซิน - ทะเลสาบคืนดาบ - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
11:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ P สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
14:25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นอยไบ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ QR834
16:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน นอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงฮานอยในเส้นทางเดิมแต่บรรยากาศใหม่ ถึงฮานอยนําทุกท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์
ที่พัก DELIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ซาปา - Cat Cat Village - ภูเขาฮัมรอง - Love Market
ที่พัก SUNNY MOUNTAIN VIEW หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 Silver Water Fall - Coc Leu Market - ฮานอย
ที่พัก DELIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 สุสานโฮจิมินห์ - เจดีย์เสาเดียว - วัดเฉินก๊วก -วิหารวรรณกรรม - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
17:30 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS‎ เที่ยวบินที่ QR83
19:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

●●●●●●●●●●●●●●●●●
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : #เดซี่แทรเวล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07406
#DaisyTravel Co.,Ltd (ติดต่อ คุณ หญิง /คุณ ง้า)
Tel:02-1216063/02-1216061
Fax: 02-1216036
กดเพื่อดู Line: xxxxx 1: so.nga.phun
กดเพื่อดู Line: xxxxx 2 : kitty.ying
Hotline: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx616 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx117
E-mail: info@daisytravel.co.th
Facebook:https://www.facebook.com/addmindaisytravel

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์พม่า ราคาถูก ทัวร์ยุโรป ราคาถูก
ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก    
       
ระบบโดย OpenCart
ทัวร์เวียดนาม zestfresheats.com © 2017 | ภาษาไทยโดย Opencart2004