ทัวร์เขมร นครวัด ถูกที่สุดแล้ว คลิก เลย รถตู้ไทยเช่าทั่วไทย และประเทศลาว คนขับนิสัยดี เก่งเส้นทาง โทร เลย

ทัวร์เขมร นครวัด ถูกที่สุดแล้ว คลิก เลย รถตู้ไทยเช่าทั่วไทย และประเทศลาว คนขับนิสัยดี เก่งเส้นทาง โทร เลย
รหัสสินค้า: vietnam-046
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 4,400.00บาท
ไม่รวมภาษี: 4,400.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

โปรแกรมทัวร์เขมร ยอดนิยม
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ..............โดยรถ
โตนเลสาบ-นครวัด-นครธม-บายน-ตาพรหม
ราคาท่านละ 4,400 บาท (จำนวน 10 ท่าน)พักเดี่ยว เพิ่ม 480 บาท

วันที่ 1 ปอยเปต เสียมเรียบ โตนเลสาบ
ชมหมู่บ้านลอยน้ำและสัมพัสชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเวียดนาม
ที่อพยกมาตั้งแต่สมัยสงคราม และ ตระการตากับความใหญ่ของทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่
ที่สุดในเอเซีย และ ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงามยามแตะขอบน้ำ
วันที่ 2 ตาพรหม บายน นครวัด
ชมเมืองนครธมปราสาทบายนรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอยู่ตามยอดปราสาทจำนวน 37 ยอด 54 หน้า
เดินลอดผ่านประตูเมืองทิศใต้ซึ่งมีรูปพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่บนประตูเมืองหันหน้าแผ่ความ
เมตตากรุณาไปทั้ง 4 ทิศเพื่อความเป็นศิริมงคลจากนั้นชมปราสาทกลุ่มพระราชวังหลวง หลังจากนั้นชมปราสาทตาพรหม
ความอลังการของต้นสะปงยักษ์ ที่ขึ้นปกคลุมยอดปราสทและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนัง ทูมไรด์เดอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร ภัตตาคาร โตนเลจักตุมุข อาหารแบบบุ๊ปเฟ่ อาหารเวียดนามและอาหารพื้นเมือง
มีให้เลือกรับประทานมากมายอัศจรรย์กับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด ชมรูปแกะนางอัปสรา 1600 องค์รอบๆ
บริเวณปราสาท และชมระเบียงแกะสลักภาพที่ที่เป็นเรื่องราวต่างๆเช่น เรื่องมหาภารตยุทธ กระบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมัน
การกวนเกษียนมหาสมุทร และ อีกเยอะ

ราคาท่านละ 4,400 บาท (จำนวน 10 ท่าน)พักเดี่ยว เพิ่ม 480 บาท
ดูรูปรถตู้ได้ที่ http://www.xn--12cmh8beu0e7d8af4fvdj7hua.com/ (www.เช่ารถตู้กันเอง.com)
ดูโปแกรมทัวร์เพิ่มเติมที่ http://www.kanaeng.com/gumpoochah/gumpoochah.html

ค่าโรงแรมที่พัก
ค่าอาหารตลอดรายการตามที่ระบุไว้ (5มื้อ)
ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้
ค่ายานพาหนะตลอดทั้งรายการที่ระบุไว้
ค่าไกด์ท้องถิ่นภาษาไทยนำเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุไว้
บริการ น้ำดื่ม และ ผ้าเย็น ตลอดการท่องเที่ยว
ราคาไม่รวม
ค่า วีซ่าเข้าประเทศ กัมพูชากรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
ค่าแสต้มพาสพอร์ตแบบ วีไอพี ฝั่งไทย 100 บาท ฝั่งกัมพูชา 300 บาท
ค่า อหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือ จากรายการ
ค่า ซักรีด โทรศัพ ทิป ขนส่งกรณีเหตุฉุกเฉิน
นโยบายเด็ก
เด็กอายุ 3-6 ขวบ คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง อายุ 7-11 ขวบคิด 75% เสริมเตียง
ถ้านอนห้องเตียงคู่คิดเต็มราคา

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ..............โดยรถ
โตนเลสาบ-นครวัด-นครธม-บายน-ตาพรหม-บันทายศรี
ราคาท่านละ 5,300 บาท (จำนวน 10 ท่าน)พักเดี่ยว เพิ่ม 1,200 บาท

วันที่ 1 ปอยเปต เสียมเรียบ โตนเลสาบ
ชมหมู่บ้านลอยน้ำและสัมพัสชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเวียดนาม
ที่อพยกมาตั้งแต่สมัยสงคราม และ ตระการตากับความใหญ่ของทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่
ที่สุดในเอเซีย และ ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงามยามแตะขอบน้ำ
วันที่ 2 บันทายศรี ตาพรหม บายน นครวัด พระอาทิตย์ตกพนมบาเค็ง
ชมเมืองนครธม รูปแกะสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอยู่ตามยอดปราสาทจำนวน37 ยอด 54
หน้า เดินลอดผ่านประตูเมืองทิศใต้ซึ่งมีรูปพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่บน
ประตูเมืองหันหน้าแผ่ความเมตตากรุณาไปทั้ง 4 ทิศเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นชม
ปราสาทกลุ่มพระราชวังหลวง ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน หลังจากนั้นชมปราสาทตาพรหม อลังการกับต้นสะปง
ยักษ์ ที่ขึ้นปกคลุมยอดปราสาทและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลีวู๊ด เรื่องทูมไรด์เดอร์
สัมพัสปราสาทศรีชมพูอันงดงามอ่อนช้อยจนถูกขนานนามว่าเป็นอัญมณี เม็ดงามแห่งศิลปะเขมร
อัศจรรย์กับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด ชมรูปแกะนางอัปสรา 1600 องค์รอบๆ
บริเวณปราสาท และชมระเบียงแกะสลักภาพที่ที่เป็นเรื่องราวต่างๆเช่น เรื่องมหาภารตยุทธ
กระบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมัน การกวนเกษียนมหาสมุทร และ อีกเยอะชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดเขาพนมบาเค็ง
วันที่ 3 เสียมเรียบ – ปอยเปต
ราคาท่านละ 5,300 บาท (จำนวน 10 ท่าน)พักเดี่ยว เพิ่ม 1,200 บาท
ดูรูปรถตู้ได้ที่ http://www.xn--12cmh8beu0e7d8af4fvdj7hua.com/ (www.เช่ารถตู้กันเอง.com)
ดูโปแกรมทัวร์เพิ่มเติมที่ http://www.kanaeng.com/gumpoochah/gumpoochah.html


พักที่
Lucky Angkor Hotel 4 star (www.luckyangkor.com)
City Angkor Hotel 4 star (www.cityangkorhotel.com)

ราคารวม
ค่าโรงแรมที่พัก
ค่าอาหารตลอดรายการตามที่ระบุไว้ (8มื้อ)
ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้
ค่ายานพาหนะตลอดทั้งรายการที่ระบุไว้
ค่าไกด์ท้องถิ่นภาษาไทยนำเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุไว้
บริการ น้ำดื่ม และ ผ้าเย็น ตลอดการท่องเที่ยว
ราคาไม่รวม
ค่า วีซ่าเข้าประเทศ กัมพูชากรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
ค่าแสต้มพาสพอร์ตแบบ วีไอพี ฝั่งไทย 100 บาท ฝั่งกัมพูชา 300 บาท
ค่า อหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือ จากรายการ
ค่า ซักรีด โทรศัทพ ทิป ขนส่งกรณีเหตุฉุกเฉิน
นโยบายเด็ก
เด็กอายุ 3-6 ขวบ คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง อายุ 7-11 ขวบคิด 75% เสริมเตียง
ถ้านอนห้องเตียงคู่คิดเต็มราคา


รถตู้ใช้น้ำมัน TOYOTA COMMUTER D4D รุ่นใหม่ปี2012 หรูหราตลอดการเดินทาง

ดูรูปรถตู้ได้ที่ http://www.xn--12cmh8beu0e7d8af4fvdj7hua.com/ (www.เช่ารถตู้กันเอง.com)
ดูโปแกรมทัวร์เพิ่มเติมที่ http://www.kanaeng.com/gumpoochah/gumpoochah.html
การจอง
โอนเงินมัดจำ 5,000 บาทมาที่
ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระสมุทรเจดีย์ 479 285 8878
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บางรัก 054-2-40389-5
ส่งหลักฐานการโอนเงิน
Mail:Pramote2008@hotmail.com
กดเพื่อดู Line: xxxxx 212 451
แฟกช์ 02-8155820
(ทางใดทางหนึ่ง)

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์พม่า ราคาถูก ทัวร์ยุโรป ราคาถูก
ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก  
       
ทัวร์เกาหลี ราคาถูก 2018 ที่เที่ยวราชบุรี สวนผึ้ง 2018 ที่เที่ยวระยอง หาดแม่รำพึง ที่เที่ยวพัทยาใต้  
ที่เที่ยวกาญจนบุรี สังขละบุรี ที่เที่ยวภูเก็ต เกาะ ที่เที่ยวหัวหิน ปราณบุรี ที่เที่ยวเชียงใหม่ หน้าหนาว  
ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ ปีใหม่ ที่เที่ยวเชียงรายหน้าหนาว      
         

 

ที่เที่ยวยอดนิยม

ท่องเที่ยวเวียดนาม โฮจิมินห์ เที่ยวยุโรปตะวันออกด้วยตัวเอง ท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนตุลาคม
เที่ยวเกาหลีด้วยตัวเอง เที่ยวตุรกีเดือนไหนดี ที่เที่ยวฮ่องกง ห้ามพลาด
เที่ยวรัสเซีย แสงเหนือ เที่ยวพม่า 3 วัน 2 คืน เที่ยวสิงคโปร์ช่วงไหนดี
เที่ยวมัลดีฟส์เดือนไหนดี เที่ยวมัลดีฟส์เดือนไหนดี บ้านพักหัวหิน มีสระว่ายน้ำ ราคาถูก
     

 

ระบบโดย OpenCart
ทัวร์เวียดนาม zestfresheats.com © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004